Varför välja ekologiskt?

Köp ekologiskt

Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle där information formar våra liv. Information om jordbruksmetoder, bekämpningsmedel och cancerframkallande ämnen, för att bara nämna några, har fått många mammor att tänka två gånger om vad de äter. Nu förändrar information om bekämpningsmedel, bomullsgrödor och kemisk behandling av grödor hur vi också tänker om kläder.

Bomull är en av de främsta grödor som odlas för användning i klädproduktion. Även om bekämpningsmedel, herbicider och kemikalier som används inte är så strängt reglerade eftersom det inte är en livsmedelsgröda. Nu kanske du tänker, varför är det ett problem – vi äter ju inte bomullen.

Även om bomull bara använder 2,4% av all odlad mark, används 25% av världens bekämpningsmedel och 10% av världens insektsmedel årligen för bomullsodling. Med andra ord, för varje producerat par jeans och t-shirt används ½ kilo bekämpningsmedel och kemisk gödselmedel.

Under konvertering av konventionell bomull till kläder kan dessutom många giftiga kemikalier läggas till i varje steg – hårda petroleumskurer, mjukgörare, ljusmedel, tungmetaller, flam- och jordhämmande medel och ammoniak – för att bara nämna några.

Varför ekologiska kläder?

Att skapa en ren, naturlig miljö är ett viktigt beslut för ett växande antal föräldrar. Eftersom våra barn och vi själva utsätts för föroreningar i många aspekter av livet, är valet av ekologiska fibrer ytterligare ett steg mot ett naturligt liv, både för våra känsliga spädbarn och för vår miljö.

Därför är vi stolta att kunna säga att alla Carriwells bomullsbaserade produkter använder ekologisk bomull.

Se produkterna här